Relacje Inwestorskie

Władze Spółki

 

 

Zarząd Spółki Rada Nadzorcza

Sylwia Kijak – Prezes Zarządu
Przemysław Leśniak – Wice Prezes Zarządu

- Robert Kijak
- Łukasz Badoń
- Michał Bizoń

 

Akcjonariat


 

 

Akconariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Robert Kijak* 40 523 400 75,04% 40 523 400 75,04%
Adam Łanoszka 2 785 049 5,16% 2 785 049 5,16%
Krzysztof Moska 2 837 102 5,25% 2 837 102 5,25%
Pozostali 7 854 449 14,55% 7 854 449 14,55%
RAZEM 54 000 000 100,00% 54 000 000 100,00%

* z podmiotami zależnymi

Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.400.000,00 zł i dzieli się na 54. 000. 000  akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

 • 5 200 000 akcji serii A,
 • 301 800 akcji serii B,
 • 4 000 000 akcji serii C,
 • 7 100 000 akcji serii D,
 • 32 500 000 akcji serii E.
 • 4 898 200 akcji serii F.

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.


PDF Statut Spółki Pobierz
 

Raporty ESPI

Raporty opublikowane za pomocą systemu ESPI dostępne są na stronie infostrefa.pl.  Zobacz raporty

Raporty EBI

Raporty opublikowane za pomocą systemu EBI dostępne są na stronie infostrefa.pl.  Zobacz raporty

Kalendarium

Raporty okresowe w roku 2021 będą publikowane w następujących terminach:

 • raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – w dniu 15.02.2021 roku
 • raport kwartalny za I kwartał 2021 roku - w dniu 17.05.2021 roku,
 • raport roczny za 2020 r. – 28 maja 2021
 • raport kwartalny za II kwartał 2021 roku - w dniu 16.08.2021 roku
 • raport kwartalny za III kwartał 2021 roku - w dniu 15.11.2021 roku

Kontakt


BUY NOW