Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 3 listopada 2022 r.:

BUY NOW