30 czerwca 2021

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 roku:

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca  2021 roku:
1 czerwca 2021

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30.06. 2021 r.

Zarząd Spółki Adatex Deweloper S.A. informuje o zwołaniu na dzień 30.06.2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy […]
5 maja 2021

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper Spółka Akcyjna

Zarząd Adatex Deweloper SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka) odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, […]
9 kwietnia 2021

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 10.05.2021 r

Zarząd Spółki Adatex Deweloper S.A. informuje o zwołaniu na dzień 10.05.2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy […]
29 grudnia 2020

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej dalej: „Emitent”, „Spółka”,na podstawie art. 16 ust. […]
30 listopada 2020

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej dalej: „Emitent”, „Spółka”,na podstawie art. 16 ust. […]
3 listopada 2020

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej dalej: „Emitent”, „Spółka”,na podstawie art. 16 ust. […]
14 października 2020

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 października 2020 roku:

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 października  2020 roku:
13 października 2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: „Emitent”, „Spółka”), na podstawie art. 16 […]
BUY NOW